Vækst Via Viden - Ansæt en højtuddannet

Formålet med Vækst via Viden er at skabe vækst og udvikling i nordjyske virksomheder ved at ansætte en medarbejder med en videregående uddannelse - en højtuddannet.

Vækst Via Viden grafik2

Gennem Vækst via Viden kan virksomheden få hjælp af Jobcenter Aalborg eller det lokale jobcenter til at rekruttere den helt rigtige profil til at varetage udviklingsopgaverne.

Eksempler på udviklingsopgaver:

  • Udvikling af markedsføring
  • Undersøgelse af nye markeder
  • Udvikling af nye produkter
  • Forbedring af organisationen

Se flere spændende cases og find ansøgningsskema (se efter Værktøjer) mv. på vaekstviaviden.dk

Hvilke uddannelser kan en højtuddannet have?

Fælles for alle højtuddannede er, at de har gennemført en videregående uddannelse, hvad enten den er kort (KVU), mellemlang (MVU) eller lang (LVU).

Eksempler på højtuddannede:

  • Produktionsteknolog
  • Markedsføringsøkonom
  • Bachelor
  • Cand.merc., cand.mag., cand. scient. mv.

Få dækket alle eller dele af lønudgifterne

Yderligere kan virksomheden gennem Vækst Via Viden ansætte en højtuddannet og få dækket lønudgifterne i en periode.

4 eller 8 ugers virksomhedspraktik4 ugers virksomhedspraktik
(Højtuddannede er ledig)

Uden lønomkostning for virksomheden, da medarbejderen får dagpenge i perioden

Eventuelt i kombination med:

4 mdr. Vækstpilot forløb eller 3 mdr. løntilskud3 måneders løntilskud
(Højtuddannede har mere end 6 måneders ledighed)

Virksomheden får løntilskud på 13.000 kr. pr. måned


4 mdr. Vækstpilot forløb eller 3 mdr. løntilskud4 måneders Vækstpilot-forløb
(Højtuddannede har mindre end 6 måneders ledighed)

Hvor smv-virksomheden får dækket 50 % af den højtudannedes løn, dog max. 12.500 kr. pr. måned.

Vækst Via Viden samarbejdspartnere

Sidst opdateret: 11.03.2021