header billede

COVID19-Kompetenceløft

Har du på baggrund af COVID19-krisen erkendt, at du har behov for at styrke dele af din forretning? Så er Vilje til Vækst – COVID19-Kompetenceløft den helt rigtige indsats for dig og din virksomhed!

COVID19-Kompetenceløft har til formål dels at afklare din virksomheds kompetencebehov og dels af kompetenceudvikle ledelse og medarbejdere, så virksomheden bliver står styrket og rustet til et marked med nye vilkår.

  • Opkvalificering af medarbejdere/ledere til at kunne mestre nye funktioner og processer i virksomheden, herunder opbygning af alternative afsætningskanaler, justerede/nye produkter/ydelser mv.

  • Styrket kompetenceniveau ifm. øget digitalisering og effektivisering af forretningsgange (produktivitetsforbedring/omkostningsminimering)

  • Forstærkede ledelseskompetencer, herunder kriseledelse, distanceledelse samt kompetencer vedr. finansiering, kapitalfremskaffelse og likviditetsstyring

  • Opkvalificering af internationaliseringskompetencer, bl.a. vedr. tilpasning til kriseramte eksportmarkeder samt opdyrkning af alternative markeder

  • Tilførsel af øgede kompetencer til at kombinere virksomhedernes strategiske indsatser som fx digitalisering og grøn omstilling med anvendelse af bl.a. intelligente styringssystemer, Big Data o.lign. for at styrke efterspørgslen samt konkurrenceevnen

 

Deltagelse i Kompetenceløft

Deltagelse i Vilje til Vækst - kompetenceløft kræver at du kan afsætte de nødvendige ledelsesmæssige ressourcer og selv bidrager aktivt til at forankre processen i organisationen. Minimum 4 af virksomhedens ledere og/eller medarbejdere skal deltage i kompetenceløftet.

Finansiering

Virksomheden betaler et kontant opstartsgebyr på 7,5 procent af det samlede konsulentkøb og skal registrere timer svarende til værdien af konsulentkøbet. Herefter investerer programmet tilsvarende midler.

EKSEMPEL:
Ved et køb af kompetenceudvikling på 60.000 kr. betaler virksomheden 7,5 procent i opstartsgebyr (4.500 kr.), registrerer timer (60.000 kr.) og får efter forløbet refunderet udgiften til kompetenceudvikling (60.000 kr.).

Kontakt os

Bjarne Brodersen

Bjarne Brodersen

Se fuld profil

 

Streg, sekundær 1

Partnere bag Vilje til Vækst, Kompetenceløft

Sidst opdateret: 21.12.2020