100 mio. kr. til omstilling og tilpasning i hårdt ramte virksomheder

I slutningen af august besluttede regeringen og en række af Folketingets partier at give Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ansvar for at udmønte 100 mio. kr. til omstilling af virksomheder i særligt hårdt ramte erhverv.


På bestyrelsens møde i går besluttede man at udpege Erhvervshus Hovedstaden som operatør på indsatsen i et bredt samarbejde med resten af landets Erhvervshuse, deres filialer og turismeaktørerne MeetDenmark, Danske Destinationer, Dansk Kyst- og Naturturisme og Dansk Storbyturisme /Wonderful Copenhagen.

Jakob Riis, formand i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, siger:

”Danske virksomheder har været udfordret under COVID-19, og det har været tydeligt for de fleste, at oplevelsesøkonomien har været særligt hårdt ramt. Derfor har puljen et særligt fokus på at hjælpe virksomheder inden for denne branche, men andre brancher er også velkommen.

Midlerne skal gå til tilpasning og omstilling til situationen efter Covid-19. Meget har ændret sig, og det skal virksomhederne tage bestik af, så de har et forretningsgrundlag fremover. Ordningen bliver smidig og let at gå til, men de virksomheder, vi ønsker at støtte, skal have viljen og evnen til at skabe deres egen fremtid. Har de det, giver vi en hjælpende hånd”.

Puljen giver berørte virksomheder mulighed for at søge midler til en bred række af aktiviteter, der kan styrke tilpasningen af deres forretning. Midlerne kan fx gå til indkøb af udstyr, omstilling og tilpasning af forretningsmodeller, eller til at opkvalificere virksomhedens ansatte.

Erhvervshus Hovedstaden åbner for ansøgninger den 30. oktober. Det er planen, at midlerne skal uddeles over flere runder, men kommer der rigtig mange gode ansøgninger i første runde, anbefaler Henrik Rasmussen, der er bestyrelsesformand i Erhvervshus Hovedstaden og borgmester i Vallensbæk Kommune, at flere midler rykkes frem til første runde. Han opfordrer virksomhederne til at søge:

” I Erhvervshus Hovedstaden er vi klar til at få midlerne ud at arbejde hos virksomheder, der skal omstilles fordi deres markedsvilkår er ændret grundet Covid-19. Vi ved, at mange virksomheder har brug for en omstilling, og vi skal nok være klar til at tage imod ansøgninger fra den 30. oktober 2020.

Fra den 26. oktober vil der være mulighed for at læse mere om kriterier og muligheder på Erhvervshusenes hjemmesider, Virksomhedsguiden og de relevante partnere.”

Når puljen åbner i slutningen af måneden, vil både Erhvervshus Hovedstaden, turismeorganisationerne og resten af landets erhvervshuse stå klar til at guide virksomhederne på rette vej.

Formand for HORESTA og bestyrelsesmedlem i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Dorte Krak glæder sig over, at midlerne nu når ud til de hårdt ramte virksomheder:

”Jeg kommer selv fra hotelbranchen, og ved hvor hård krisen er ved mange virksomheder. Det er derfor vigtigt for mig, at det er ukompliceret at få midlerne bragt i spil, men samtidig skal virksomhederne, der søger have stærke ambitioner og et fundament bag ønskerne om omstilling. Jeg er glad for, at erhvervshusene arbejder sammen med turismeorganisationerne, så vi kan få nyheden om puljen ud til virksomheder i hele landet”

Virksomheder kan søge op til 1,5 mio. kr. afhængig af deres størrelse og behov.

Ansøgningerne vil bl.a. blive vurderet på, om omstillingsplanen er realistisk og hvor hårdt virksomheden har været ramt af COVID-19.

Fakta

  • Den 26. oktober vil yderligere oplysninger og kriterier for at søge puljen blive lagt på Virksomhedsguiden og erhvervshusenes hjemmesider.

  • Puljen til omstilling i dansk erhverv kan søges af virksomheder hos Erhvervshus Hovedstaden fra den 30. oktober 2020.

  • Midlerne bliver udbudt i flere runder, hvor virksomhederne kan søge. Det vil ikke værre efter først til mølle, men man vil skulle søge indenfor et tidsrum.

  • En virksomhed kan søge op til 1,5 mio. kr. afhængigt af bl.a. virksomhedens størrelse og behov.

  • Virksomheden skal selv stå for 25 pct. af udgifterne til det ansøgte projekt.

Sidst opdateret: 20.10.2020