Persondatapolitik

Det er Erhvervshus Nordjyllands målsætning at beskytte dine personlige oplysninger jf. kravene i gældende persondatalovgivning. Nedenstående politik beskriver, hvordan vi håndterer personlige oplysninger der indsamles og behandles på Erhvervshus Nordjyllands hjemmeside og i forbindelse med udsendelse af e-post m.v.

I kolonnen i venstre side af skærmen kan du endvidere læse mere om vores behandling er person- og virksomhedsoplysninger, såfremt du er kunde eller samarbejdspartner/leverandør, samt vores cookiepolitik, eventpolitik mv. Klik på de respektive links for at læse mere.

Hvad er personlige oplysninger?

Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, fx navn, adresse, emailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads. Som hovedregel kan du bruge vores hjemmeside uden at fortælle os, hvem du er, eller i øvrigt give personlige oplysninger om dig selv.

Ud over de oplysninger, som du selv indtaster i forbindelse med tilmelding til nyhedsmail, kan Erhvervshus Nordjylland indsamle personoplysninger om dig på forskellige måder, herunder:

 • Ved brug af cookies på vores hjemmeside;
 • Ved at du selv afgiver oplysninger, eksempelvis ved at besvare et spørgeskema eller udfylde en formular på hjemmesiden;
 • Ved at du tilmelder dig et af Erhvervshus Nordjyllands arrangementer
 • Ved at du bruger sociale medier, såsom Facebook, i forbindelse med Erhvervshus Nordjyllands tjenester, arrangementer, markedsførings heraf eller kommunikation med Erhvervshus Nordjylland;

I den forbindelse kan Erhvervshus Nordjylland blandt andet indsamle følgende personoplysninger:

 • Navn, identifikations- og kontaktoplysninger (adresse, telefonnummer, e-mail adresse);
 • IP-adresse, oplysninger om styresystemet på din computer eller mobile enhed og den valgte browser;
 • Online aktiviteter på hjemmesiden;
 • Dine henvendelser, svar på spørgeskemaer eller andre formularer, og anden kommunikation med Erhvervshus Nordjylland;
 • Informationer om dig fra de sociale medier, herunder Facebook

Erhvervshus Nordjylland behandler ikke følsomme oplysninger om dig.

Erhvervshus Nordjylland bruger oplysningerne til at målrette vores markedsføring og tilbud, så det er relevant for dig og andre brugere. Vi bruger desuden oplysningerne til at kunne levere vores ydelser til dig (eksempelvis når du tilmelder dig et arrangement).

Vores grundlag for at behandle dine personoplysninger er dels opfyldelse af aftaleforhold eller forpligtelser over for dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b), dels en interesseafvejning (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er vores interesse i at kunne målrette vores kommunikations- og markedsføringsindsats, samt at levere den information du efterspørger.

De personoplysninger du afgiver til os på hjemmesiden (og andre sites som vi driver) anvendes kun af Erhvervshus Nordjylland. Erhvervshus Nordjylland videregiver kun personlige data i den udstrækning, lovgivningen kræver det, eksempelvis til politi eller myndigheder med fornødent retsgrundlag. Erhvervshus Nordjylland benytter databehandlere til eksempelvis IT-drift og udsendelse af e-post.

Vi opbevarer dine personoplysninger i 3 år efter afvigelse/aktivitet. Herefter anonymiseres persondata, medmindre andre forløb forhindrer det.

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

 • Indsigsret: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
 • Berigtigelse og sletning: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, og du har - i særlige tilfælde - ret til at få slettet oplysninger om dig eller få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om dine rettigheder og finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk

Erhvervshus Nordjylland (CVR-nr. 40084525), Niels Jernes Vej 10, 9220, Aalborg Øst, info@ehnj.dk er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger. Du kan kontakte os på tlf. 70 21 08 08 eller mail info@ehnj.dk, hvis du har spørgsmål til behandlingen.

Sidst opdateret: 03.02.2021