Landdistriktsvækstpilot

En landdistriktsvækstpilot har en videregående uddannelse og skal hjælpe mindre virksomheder i landdistrikter med at skabe vækst og beskæftigelse.

Landdistriktsvækstpilot ordning

Virksomheder i landdistrikter med en god idé til et udviklingsprojekt – f.eks. udviklingen af nye produkter, nye markeder, services eller nye produktionsmetoder, kan søge midler til at ansætte en person med en kompetenceprofil, der er anderledes end nuværende medarbejderes.

Hvem kan søge og hvad skal der til?

  • For små og mellemstore virksomheder beliggende i landdistrikter som har min. 2 mio. i omsætning eller tiltrukket ½ mio. i ekstern finansiering.
  • Landdistriktsvækstpiloten skal have en central rolle i at skabe, drive og udvikle et defineret projekt, som bidrager til nye udviklingsmuligheder for virksomheden
  • En kompetenceprofil med en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse
  • Landdistriktsvækstpiloten ansættes i en normal fuldtidsansættelse
  • Innovationsfonden investerer 12.500 pr. mdr. (del af lønnen) i 1 år.

Du kan læse yderligere om Landdistriktsvækstpilot ordningen, ansøgningskrav og -procedure på Innovationfondens hjemmeside for landdistriksvækstpilot programmet

Innovationsfonden logo

Sidst opdateret: 05.08.2020