Ledelse og strategi

Din strategi udvikler sig i takt med markedet og dine muligheder. Skab et dynamisk ledelsesværktøj med os, som du kan bruge i dagligdagen og på den lange bane. Vi vejleder bl.a. inden for strategi, forretningsudvikling, HR, organisationsudvikling, kompetenceudvikling, ejerskifte, netværk og arbejdsmiljø.

En forretningsstrategi er et dynamisk ledelsesredskab, som skal bruges i dagligdagen. Alt for mange strategiplaner ender ofte i skuffen og samler støv.

En strategi skal bruges aktivt, den skal implementeres, og der skal løbende følges op på både indhold og implementering af den. Hvis markedet, lovgivningen eller andre afgørende forudsætninger ændres, så skal strategien lægges om herefter.

Det er af afgørende betydning for din virksomheds succes, at du som daglig leder er i stand til at understøtte din organisations potentiale og bidrage til dine ansattes personlige og faglige udvikling gennem din ledelsesmetode.

Ledelse er et fuldtidsarbejde

At lede og fordele arbejdet kræver tid og indsats fra din side, men når opgaverne først er uddelegeret og flere løfter i flok, kan din virksomhed nå længere. Samtidig er det vigtigt at skabe de rigtige rammer med det rette indhold for hver medarbejder, så arbejdsglæden holdes i live.

Vi hjælper dig:

  • Analyse af virksomhedens interne ressourcer
  • Analyse af det eksterne miljø
  • Identifikation af virksomhedens vision og mission

Forretningsplan

Forretningsplan er et godt værktøj til at få overblik over mange forskellige aspekter af din virksomhed.

 

Kontakt

Bjarne Brodersen

Bjarne Brodersen

Se fuld profil

Flemming Eriksen

Flemming Eriksen

Se fuld profil

Lasse Thomsen

Lasse Thomsen

Se fuld profil

Sidst opdateret: 04.02.2020