Kristina Overgaard Zacho - Forretningsudvikler

Kristina Overgaard Zacho

Kristina kan hjælpe dig med:


Ekspertise

Kristina sparrer med virksomheder, der er nysgerrige på eller har planer om at

  • Identificere grønne potentialer i deres forretning
  • Udvikle deres strategi, så den bidrager til en bæredygtighed udvikling/FNs 17 verdensmål
  • Udvikle grønne cirkulær forretningsmodeller
  • Bruge bæredygtighedsindsatserne som konkurrenceparameter, i kommunikation, branding og salg
  • Reducere miljøpåvirkninger fra driften
  • Indføre digitale løsninger, som kan understøtte den grønne omstilling

Kristinas professionelle interesse er at hjælpe virksomheder til at udvikle deres forretning, så den bidrager til en bæredygtig grøn omstilling, og ikke mindst hvordan virksomheder kan bruge deres bæredygtighedsindsats som en værdiparameter for kunder og samarbejdspartnere.

Baggrund

Kristina er uddannet civilingeniør i Miljøplanlægning og Bæredygtighed fra Aalborg Universitet. Hun har arbejdet som erhvervsforsker i affaldsbranchen og siden som bæredygtighedsspecialist i affaldsbranchen. Herfra har hun erfaring med miljøledelse i driften, affaldsplanlægning og implementering af nye affaldsordninger, det strategiske arbejde med bæredygtighed og FNs 17 verdensmål, udvikling af cirkulære forretningsmodeller, samt strategisk kommunikation af bæredygtighedsindsatser. Hun har desuden beskæftiget sig med ecodesign, europæisk produktmiljølovgivning og er mere eller mindre ekspert i cirkulær økonomi.

Kontaktoplysninger

Bibeskæftigelse

  • Ingen

Sidst opdateret: 31.03.2021