Forløb i Innovativ Vækst

Selve forløbet indeholder 12 workshops fordelt på de 3 faser. Der er under forløbet mødepligt hver dag

 

Fase 1:
Afklaring

6 uger

Fase 1: Afklaring

Deltagerne gennemgår et 6 ugers intensivt uddannelses- og afklaringsforløb. Formålet er, udover at afklare om du skal være iværksætter eller ej, at få tilpasset konceptet og idéen, således at du efter endt forløb kan pitche idéen for et erhvervspanel, med henblik på, at godkendes til et videre forløb.

Efter 6. uge sorteres deltagere fra, hvor idéen ikke er realiserbar, skalbar eller hvor de finder ud af, at de ikke har det rette drive og commitment til at blive iværksættere.

Cirka 20 % blive sorteret fra og øvrige godkendes til fase 2.


Fase 2:
Udvikling

10 uger

Fase 2: Udvikling

Deltagerne der godkendes til udviklingsfasen får tildelt en fast vækstguide, stilles 10.000 kr. til rådighed til køb af konsulentbistand og der er fokus på udarbejdelse af en struktureret milepælsplan, hen mod etableringsfasen.

Fasen afsluttes med Erhvervspaneler, hvor idéen pitches og diskuteres (herunder unique selling points, forretningsmodel, pris, kunder) med erfarne forretningsfolk.

Her bliver yderligere 15 % sorteres fra, således at 65 % af dem der starter på forløb, ender med at gennemføre hele forløbet.


Fase 3:
Etablering

10 uger

Fase 3: Etablering

Deltager skal nu i gang med at etablere sin egen virksomhed. Til dette får de hjælp i form af:

  • Fortsat tilknyttet Start-up guide
  • Opstart af CVR-nummer (enten ved starten af fase 3 eller i løbet af fase 3 - afhængig af idé)
  • Efter opstart af CVR-nummer udløses muligheden for yderligere midler til rådgivning (12.000 kr.)
  • Fokus på at lande de første kunder/få eksterne partnerskaber på plads
  • Tilkobling af mentorer/advisory board
  • Hjælp til at finde finansiering
  • Deltagelse i Erhvervspaneler samt Springboards
  • Fortsat deltagelse i netværksmøder
  • Exitsamtale med Start-up guide, herunder hjælp til at komme videre i andre programmer

* Det er i sidste ende jobcentret der skal godkende forløbet og om du som deltager kan fritages for rådighedsforpligtigelse. Vi hjælper dog med det praktiske. Der gælder særlige regler indenfor de første 26 uger af din ledighedsperiode.

Innovativ Vækst samarbejdspartneres logoer

Sidst opdateret: 22.09.2020