InnoBooster

InnoBooster er Innovationsfondens program, der investerer i små og mellemstore virksomheder, iværksættere og forskere med kommercielt lovende resultater for at hjælpe med at omsætte deres spændende ideer til værdi, som kan skabe vækst og beskæftigelse.

InnoBooster topbanner

I InnoBooster er den nyskabende idé i centrum. Det kan være en idé om at udvikle et nyt produkt eller en ny service, der ikke er på markedet i dag, så virksomhedens konkurrenceevne forbedres væsentligt. InnoBooster investerer mellem 50.000 kr. og 5 mio. kr. i udgifter, der er forbundet med at virkeliggøre den nyskabende idé. Jo højere beløb der søges, desto højere krav stilles der til det nyskabende i idéen og til ansøgningen.

Mini-FAQ om InnoBooster

Virksomheder og iværksættere, som er udviklingsparate, men mangler viden, teknologi eller udstyr for at komme videre.

Mere specifikt investerer InnoBooster i projekter hos:

Små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale
Det kræves at SMV’en har enten:

  • En årlig omsætning på mindst 2 mio. kr. (senest afsluttede regnskabsår)
  • Tiltrukket mindst 500.000 kr. i ekstern kapital inden for de seneste tre år.

Iværksættere med lovende start‐up virksomheder
Start‐up virksomheder, der er stiftet inden for de seneste tre år, kan alternativt vise deres potentiale ved at redegøre for, at virksomheden har:

  • Et team med stærke og relevante kompetencer i forhold til idéen
  • Opnået væsentlige resultater enten i form af forsknings‐/udviklingsresultater (patentansøgninger, analyseresultater, udvikling af simpel prototype el. lign.) eller i form af markedsvalidering.

Du kan læse mere om Innobooster og reglerne for deltagelse her.

Tilskud på 50.000 - 5.mio. til udgifter der kan bringe den gode idé frem til markedet eksempelvis via videnleverandører som forsker/medarbejder/konsulent m.fl.

En investering fra InnoBooster kan medfinansiere:

  • Timer, som nye og eksisterende medarbejdere i virksomheden anvender på innovationsprojektet. Der kan medregnes timer fra medarbejdere, der er ansat i virksomheden, samt fra virksomhedens ejere.
  • Udgifter til offentlige og private videnleverandører, både danske og udenlandske (f.eks. universiteter, GTS‐institutter, kontraktforskningsinstitutter, private udviklingshuse m.m.).
  • Udgifter til materialer samt udstyrsleje og afskrivningsomkostninger på nyt udstyr i det omfang og i den periode, det anvendes til projektet. Disse udgifter skal være på min. 30.000 kr. pr. faktura for at kunne indgå i budgettet og regnskabsaflæggelsen.

Minimum 67% egenfinansiering.

Du søger om en InnoBooster-investering ved at udarbejde og indsende en ansøgning og et budget, samt faktuelle oplysninger, som tilsammen præsenterer, hvad du vil opnå med innovationsforløbet, og hvordan det skal gennemføres.

Ansøgningen skal udarbejdes via www.innobooster.dk.

Innovationsfonden modtager og behandler løbende ansøgninger, men holder sommer- og vinterpauser, hvor de ikke tager imod nye ansøgninger.

Du kan derfor ikke indsende din ansøgning fra:

  • 2. december kl. 12.00 til 1. februar kl. 12.00
  • 1. juni kl. 12.00 til 15. august kl. 12.00

 


Vil du vide mere om InnoBooster?

Kontakt en af vores forretningsudviklere, så kan de hjælpe dig videre

Martin E. Nikolajsen

Martin E. Nikolajsen

Se fuld profil

Casper Gerner Mikkelsen

Casper Gerner Mikkelsen

Se fuld profil

Lasse Thomsen

Lasse Thomsen

Se fuld profil

Sidst opdateret: 22.09.2020