Intensivt iværksætterforløb for nordjyske vækst- og vidensiværksættere

Tidligere erfaringer har vist, at en af de største barrierer for ledige, der ønsker at blive iværksættere er, at de fortsat skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Den barriere har vi fjernet i Innovativ Vækst!

Næste hold starter d. 30. august 2021

Arbejd på din ide mens du får dine dagpenge
           med Innovativ Vækst

Hvad er Innovativ Vækst?

Innovativ Vækst tilbyder et trefaset iværksætterforløb på op til 26 uger, hvor du har mulighed for at arbejde videre med din idé, mens du modtager dagpenge. Du får samtidig under forløbet forretningsmæssig sparring, midler til køb af rådgivning og støtte og adgang til mulige investorer.

Hvem kan deltage?

Innovativ Vækst støtter op om potentielle vækst- og vidensiværksættere. Der er særligt fokus på ledige dimittender fra videregående uddannelsesinstitutioner i Nordjylland, men ordningen er åbent for alle med en særlig perspektivrig idé og potentialet til at blive iværksættere.

Hvad kan jeg få gennem Innovativ Vækst?

Som deltager i Innovativ Vækst tilbydes du:

 • ​Deltagelse i et intensivt udviklingsforløb
 • Forretningsmæssig sparring
 • Tilknytning af en vækstguide
 • Struktureret proces med milepælsplan og løbende evaluering
 • Midler til køb af rådgivning og støtte
 • Adgang til mulige investorer
 • Hjælpe til at finde en fysisk arbejdsplads
 • Mulighed for fritagelse for rådighedsforpligtelse*

* Det er i sidste ende jobcentret der skal godkende forløbet og om du som deltager kan fritages for rådighedsforpligtigelse. Vi hjælper dog med det praktiske. Der gælder særlige regler indenfor de første 26 uger af din ledighedsperiode.

Hvordan ansøger jeg?

Som dimittend skal du kontakte AAU- eller UCN’s kontaktperson. Har du anden baggrund skal du kontakte dit lokale erhvervskontor.


Hvad vurderes ud fra?

De vil tage den indledende sparring med dig hvor de vil se på følgende:

 • Dine faglige kvalifikationer
 • Dit drive, commitment og vilje til at realisere idéen
 • Idéens realiserbarhed
 • Idéens skalerbarhed

Vurderes du og din idé egnet skal du udfylde en ansøgning som sendes til Helle fra Erhvervshus Nordjylland


Hvornår starter næste forløb?

Næste forløb starter 30. august 2021 - løbende optag

Hent ansøgning (doc)

Innovativ Vækst samarbejdspartneres logoer

Sidst opdateret: 06.07.2021