Design dine produkter til bæredygtighed

En bæredygtig og cirkulær tankegang udfordrer dit produktdesign.

Design produkter bæredygtigt, Erhvervshus Nordjylland

Det behøver ikke at være enten eller – det kan sagtens være både og.

Her er nogle overvejelser, du kan gøre dig i forhold til design:

 • Erstat miljøfarlige stoffer med mere miljøvenlige alternativer. Undgå f.eks. tungmetaller som cadmium, bly, kviksølv og andre farlige stoffer
 • Øg brugen af genanvendeligt/genbrugt materiale (plastik, metal)
 • Overvej generelt genbrugelighed og genanvendelighed
 • Design produktet, så det kan skilles ad og genanvendes
 • Reducer produktets vægt
 • Overvej brugen af kompositmaterialer
 • Design med henblik på enkelhed
 • Reducer mængden af materialetyper

 • Brug et modulært design, så adskillelse, reparation, genbrug og genanvendelse bliver nemmere.
 • Gør produktet let at adskille med almindelige værktøjer
 • Undgå brugen af lim og svejsning
 • Gør styklister delelige, eller tilføj materialepas til produktet
 • Gør det muligt at opgradere produkterne

 • Undgå stoffer, som gør genanvendelse problematisk og dyrt
 • Genbrug komponenter
 • Giv adgang til komponenter
 • Organiser tilbagetagning af produktet
 • Gør produktindholdet sporbart, f.eks. via materialepas eller elektronisk identifikation
 • Få øget kontrol over produktet i hele dets livscyklus (End of Life Management)
 • Skab overblik med en livscyklusanalyse, og anvend den aktivt

Hvem styrer standardisering og mærkning?

Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr styres gennem RoHS-direktivet. Svanemærket og EU-Blomsten vurderer hele produktets livscyklus og de miljøproblemer, der kan opstår undervejs - til gavn for mennesker, miljø og jordens ressourcer.

Kontakt

Stinne Dybdahl Prisak

Stinne Dybdahl Prisak

Se fuld profil

Sidst opdateret: 08.07.2020