Opdyrk dit potentiale

Mange af de danske virksomheder arbejder i forvejen med cirkulær økonomi, men får ikke det fulde udbytte.

Fn_s 17 verdens mål
           for bæredygtig udvikling

Indledningsvist er mange virksomheder ofte i tvivl om deres potentiale i forhold til cirkulær økonomi og bæredygtighed. Desuden er det langt fra alle, der har høstet det fulde udbytte af de initiativer, de allerede har igangsat. Derfor kan en overordnet potentialeafklaring være en god mulighed.

Vi undersøger i forhold til:

 • Design, produktion og distribution
 • Anvendelse af dit produkt
 • Reparation og vedligeholdelse
 • Genbrug og re-distribution
 • Reproduktion og renovering
 • Produkt som en service
 • Anvendelse efter afsluttet livscyklus

Efterfølgende kan screeningen skabe sammenhæng med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Slutteligt lægger vi en prioriteret og konkret handlingsplan, så du ved, hvad dit næste skridt er.

Screen dig selv på 10 minutter

Med vores potentialevurderingsskema er det let at få overblik over sin virksomheds bæredygtige potentialer.

Alt du skal gøre er at hente skemaet som PDF, og afkrydse efter det udsagn der passer bedst for din virksomhed, og efterfølgende sende det til en af vores forretningsudviklere.

Cirkulær Økonomi potentialevurdering

Kontakt

Stinne Dybdahl Prisak

Stinne Dybdahl Prisak

Se fuld profil

Sidst opdateret: 16.03.2020