Vælg dine leverandører med omhu

Dit valg af leverandører i hele værdikæden kan være afgørende for din succes

Leverandører til cirkuelær økonomi

Dels skal du sikre dig de rigtige produkter og services i forhold til pris, kvalitet og leveringssikkerhed. Dels skal du skabe rammerne for et kvalificeret sam- og modspil med dine leverandører, så I skaber gensidig udvikling.

Desuden bør du afveje eventuelle kritiske reaktioner fra forbrugerne, da deres forventninger og etiske krav kan have skelsættende konsekvenser for din virksomheds overlevelse.

Stil krav til dine leverandører

Et afgørende skridt hen mod større bæredygtighed og cirkularitet er derfor at få styr på dine leverandører og samarbejdspartnere.

Du kan via Partnerhåndbogen bl.a. stille krav til leverandørerne ved at sikre, at deres produkter, råvarer og halvfabrikata indgår i den cirkulære økonomi gennem:

  • En høj andel af genanvendte materialer
  • En produktion uden brug af delelementer, der er svære at genbruge
  • En lang levetid på deres produkter
  • Ingen indhold af problematisk kemi
  • Anvendelse af grønne energikilder
  • Inddragelse af social integration
  • Miljømærker eller certificeringer
  • Cirkulære principper i ydelser og samarbejdsrelationer

Kontakt

Stinne Dybdahl Prisak

Stinne Dybdahl Prisak

Se fuld profil

Sidst opdateret: 16.03.2020