Gør din virksomhed klar til ejer- eller generationsskifte

Har du konkrete planer om et ejer- eller generationsskifte inden for de næste par år? Vil du sælge din virksomhed på den bedste måde og til bedste pris? Så er vores eksklusive forløb måske noget for dig.

generations- eller ejerskifte forløb

Forløbet modner din virksomhed til et kommende salg af professionelle konsulenter, så både du og din virksomhed kommer godt videre.

Vores færdigudviklede koncept tager udgangspunkt i dig og din virksomheds stærke og svage sider.

Fokus i en salgsmodning bliver at afklare, hvor din virksomhed befinder sig i salgsmodningsprocessen og derudfra udarbejde en konkret salgscase, også med henblik på at finde det størst mulige potentiale i din virksomhed. På forløbet får du redskaber der sikrer, at du står med de bedst mulige kort på hånden for at gøre dig og din virksomhed salgsmoden.

Det får du ud af at deltage:

  • Konkretiseret din virksomheds styrker, udfordringer, optimeringsmuligheder og værdiansættelse.
  • Værditilvækst og kortlægning af konkrete optimeringstiltag: Hvordan kan de realiseres? Hvad bidrager de positivt med i værdiansættelsen?
  • Opfølgning på optimeringsindsatserne: Sikring af at der sker en optimering, og at du kan forberede dig på købsemner.
  • Opbygning af en salgscase: Salgsmateriale og andet præsentationsmateriale der beskriver din virksomheds grundlæggende Value Drivers.
  • Identifikation af og kontakt til potentielle købere.

Dit take out er en udviklingsplan, der gør din virksomhed salgsklar og salgbar.

Er du klar til at sætte handling bag et ejer- eller generationsskifte, der bliver en succes - både for dig som sælger, for køberen og for din virksomhed?

Læs mere om de tilknyttede rådgivere og deres beskrivelse af deres virksomhed og opgaveløsning.

+Add Value et konsulenthus, der arbejder sammen med associerede erfarne virksomhedsledere fra både nogle af Danmarks største virksomheder, men også fra SMV.

Vi har erfaring fra topledelse i større danske internationale virksomheder, og har speciale i turn arounds, opkøb & integration, opstart af virksomheder, supply chain, samt naturligvis salg af virksomheder.

Vi kan således dække et bredt felt af ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer.

Vi vil tage ansvaret for rådgivning og sparring indenfor strategi, salg/marked, supply chain, produktion, new product development, logistik samt støttefunktioner.

I vores tilgang har vi altid fokus på den enkelte kunde og dennes aktuelle situation.

Derfor kræver det naturligvis den største indsats af os, og et godt samarbejde med virksomheden. For værdien af virksomheden er direkte afhængig af virksomhedens resultater samt virksomhedens ledelse og organisation.

Se mere på: www.tangegruppen.dk:

Jeg har en bred og mangeårig erhvervs- og ledelseserfaring fra den finansielle sektor, og har erfaring indenfor de fleste brancher.

Med mig og M&A Frontline ombord får I en mand og et firma der har mange års erfaring i at salgsmodne og sælge virksomheder både nationalt og internationalt.

Vi kender markedet og har stærke relationer, og vi håndterer alle vores sager med et højt kvalitets- og kompetenceniveau.

Vi arbejder med velafprøvede procedurer og metoder, er uafhængige og har udelukkende fokus på vores klients interesser.

Vi opfører os ordentligt og arbejder efter præmissen ”kan det forklares kan det forsvares”.

Se mere på: https://frontline-cf.com/

2OPTIMIZE er et konsulentfirma, der blandt andet arbejder med forretningsudvikling, salg og generationsskifte, strategiforløb og lederudvikling.

Vores fokus er altid at sikre, at virksomheden udnytter sine forretningsmuligheder bedst muligt - Skabe mulighed for bedre indtjening og ny vækst - Give ejerlederen / ledelsen bedre overblik og mere tryghed i dagligdagen.

Vi er to partnere, der begge har mange års erfaring som ledere og konsulenter, og vi har herigennem opbygget et særdeles stort netværk over hele landet. Vi har en god historik med klargøring af virksomheder der skal sælges, og er ikke i tvivl om at vi er en god medspiller for at din virksomhed sælges bedste muligt.

Se mere på: www.2optimize.dk


Hvis du har spørgsmål og/eller skal tilmeldes, så tal med vores forretningsudvikler Michael Rieland Sørensen:

Michael Rieland Sørensen

Michael Rieland Sørensen

Se fuld profil

Sidst opdateret: 20.04.2021