European Digital Innovation Hubs

Som led i implementeringen af det kommende Digital-Europe-program skal der også i Danmark udpeges et netværk af såkaldte European Digital Innovation Hubs.

Kommissionen har bedt Erhvervsministeren indstille danske kandidater til dette. Erhvervsstyrelsen har besluttet, at Erhvervshusene skal være ansøgere til disse hubs - med en koordinerende rolle og som lokale knudepunkter for virksomheder og samarbejdspartnere samt ift. øvrige hubs nationalt og i EU. Erhvervshusene skal løfte en knudepunktsfunktion og dermed opfylde princippet om ”one stop shop” for hubben, som er defineret af Kommissionen.

Inden for de digitale teknologier kunstig intelligens, supercomputere og cybersikkerhed skal de danske hubs understøtte en generel digital omstilling i mindre virksomheder samt hver især specialisere sig, så vi i DK kan henvise danske (samt europæiske) virksomheder til de digitale hubs, der har de mest kompetente partnere uanset geografisk placering.

Erhvervshusene i Danmark ønsker at gennemføre en koordineret og åben proces med afsæt i regionale styrkepositioner og behov for at afklare sammensætningen af konsortier og specialiseringen i de danske hubs. Erhvervshusene vil med reference til den danske erhvervsfremmestruktur så vidt muligt optimere processen med fælles tilgang, værktøjer og metoder anvendt i bilaterale processer.

Regionalt afklares

  • Fokusområder (specialiseringer)
  • Samarbejdspartnere for de enkelte hubs

Nationalt afklares

  • Komplementariteten nationalt og mod EU
  • Fælles værktøjer, metoder mv.

Ansøgningsfrist er tirsdag d. 15. september, kl. 12.00. Hvorefter der indledes en proces frem mod udgangen af 2020, hvor offentliggørelse af kandidater og indsendelse til Kommissionen sker.

Materialer og annonceringstekst:

Hent ved Erhvervsstyrelsen:
https://erhvervsstyrelsen.dk/udvaelgelse-af-danske-kandidater-til-european-digital-innovation-hubs

Sidst opdateret: 29.10.2020