Early Warning

Med Early Warning får du fortrolig, uvildig og gratis hjælp, hvis din virksomhed er i krise.

Early Warning, logo

Early Warning er et tilbud til virksomheder i krise. Gennem de sidste 10 år gar Early Warning hjulpet mere end 5.500 virksomheder i krise. Erfaringen viser, at omkring halvdelen af virksomheder der henvender sig faktisk kan reddes.

Når man er ejer af en virksomhed i krise, er man som regel også personligt i krise. Man mister overblikket, forsøger lidt på må og få, håber det bedste, men ofte bliver situationen stille og roligt værre og værre, uden at man får noget gjort ved det.

Derfor er det afgørende at kontakte Early Warning så tidligt som muligt - der er langt flere handlemuligheder end hvis du kommer sent.

Ramt af Corona-krisen? Få gratis, uvildig og fortrolig hjælp

Har corona-krisen fået økonomiske konsekvenser for dig og din virksomhed? Få hjælp af Early Warning, ligesom Flemmings Jensen fra Frilandvejens Slagter i Hjørring.

Se mere på earlywarning.dk

Sådan fungerer Early Warning

Den uvildige assistance til virksomhederne foregår fortroligt, og er gratis for virksomheden.

Ordningen kombinerer frivillige rådgivere og professionelle konsulenter og består i dag af godt 100 frivillige rådgivere fordelt over hele landet. Det er meget kompetente folk – ofte ledere/virksomhedsejere med erfaring fra egen virksomhed, som har valgt at stille sig gratis til rådighed for virksomheder i krise.

Derudover er der tilknyttet 8-10 Early Warning konsulenter, som er ansat i de regionale Erhvervshuse.

Sådan foregår samarbejdet

Du kontakter en Early Warning konsulent fra dit regionale erhvervshus, der så hurtigt som muligt aftaler at besøge dig på din virksomhed. Formålet med besøget er at få et overblik over situationen, og få skitseret hovedpunkterne i en plan, som kan bringe dig videre.

Det indebærer blandt andet, at du sammen med konsulenten skaber et overblik over en række centrale forhold vedrørende for eksempel:

  • Virksomhedens aktuelle drift og cash flow
  • Værdier
  • Tilgodehavender og gæld
  • Ejerforhold, garantier og kautioner mv.

Oftest vil det også være relevant at inddrage din personlige økonomi og formueforhold, og – alt afhængig af situationen – vil vi desuden fokusere på muligheder for turn-around eller rekonstruktion mv.

Sidst opdateret: 06.11.2020