DigitaliseringsBoost

DigitaliseringsBoost, Erhvervshus Nordjylland

Med Erhvervshusenes landsdækkende program DigitaliseringsBoost får din virksomhed mulighed for op til 33% medfinansiering af udviklingstimerne til at udvikle nye produkter, salgs- eller service platforme eller koncepter inden for digitalisering og Industri 4.0.

Boost til din virksomhed

DigitaliseringsBoost handler om at styrke innovationen i små og mellemstore virksomheder (SMV’er) og samarbejdet mellem SMV’er og videninstitutioner til udvikling af nye Industri 4.0 løsninger.

Samarbejde

Udviklingen skal ske i et reelt teamsamarbejde som består af minimum to SMV’er og en videninstitution.

Vigtigheden af digitalt salg og service er gået op for mange virksomheder under Covid-19 situationen, hvor den analoge verden har været udfordret. Med en særlig Covid-19 indsats i programmet DigitaliseringsBoost har din virksomhed mulighed for at få medfinansiering til at udvikle et digitalt salgs- eller servicekoncept, hvis løsningen anvender én eller flere af Industri 4.0 teknologierne.

Løsningerne skal have en god business case med et eller flere elementer af design i bred forstand, og skal udvikles i teams med minimum to virksomheder og en videninstitution.

Undersøgelser viser, at mange SMV’er ser digitaliseringen som den største udfordring i de kommende år – og mange føler sig ikke parate. Med DigitaliseringsBoost kan du få medfinansiering til at udvikle konkurrencedygtige nye produkter eller serviceydelser inden for digitalisering og industri 4.0 teknologier.

Produkterne eller løsningerne skal have et kommercielt sigte med et eller flere elementer af design i bred forstand, og skal udvikles i teams med minimum to virksomheder og en videninstitution.

Er du som virksomhed interesseret? - læs mere på www.digitaliseringsboost.dk

I får som team:

  • Op til 33% af lønomkostninger i medfinansiering til teamets virksomheder i forbindelse med produktudviklingen.
  • Medfinansiering til videninstitutionens indsats i forbindelse med produktudviklingen.
  • Præsentation af produktet eller løsningen for potentielle kunder ved workshops og konference.
  • Hjælp til at komme gennem projektprocessen.

divider1

Erhvervshusene arbejder i programmet DigitaliseringsBoost sammen med SDU Mads Clausen Instituttet, Københavns Professionshøjskole, Odense Robotics, Design denmark og Designskolen Kolding.

Programmet løber i perioden 2017-2022 og er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Programmet har som mål at styrke innovationen i SMV’er via igangsættelse af en række innovationssamarbejder, som skal resultere i mindst 89 nye generiske produkter eller løsninger inden for digitalisering og Industri 4.0 og dermed bidrage til skabe af 700 nye job, 1,5 mia. kr. i meromsætning pr. år, heraf 600 mio. kr. i mereksport.

erhvervshusene_logo deblogo eu_reg_logo

divider1

Sidst opdateret: 05.05.2021