DigitaliseringsBoost

Vi investerer op til 750.000 kr. i virksomheder, der sammen vil udvikle produkter indenfor digitalisering og Industri 4.0 teknologier.

Næste ansøgningsfrist er 20. maj. 2020

DigitaliseringsBoost, Erhvervshus Nordjylland

Hvad er DigitaliseringsBoost?

DigitaliseringsBoost investerer både i dele af den tid der bruges til udviklingen og den viden der købes til udviklingen af nye digitale produkter indenfor Industri 4.0 teknologierne. Et rigtig godt supplement der kan booste produktudviklingen. Fokus er på produkter og løsninger der har et kommercielt sigte.

 • Op til 600.000 kr. (max 33% af lønomkostninger) i medfinansiering til teamets virksomheder i forbindelse med produktudviklingen

 • Op til 150.000 kr. i medfinansiering til videninstitutionen i forbindelse med produktudviklingen

 • Præsentation af produktet og løsningen for potentielle kunder ved workshops og konference

 • Vi hjælper dig med at komme gennem projektprocessen

DigitaliseringsBoost er et partnersamarbejde, der skal foregå i teams med minimum 2 virksomheder og en videninstitution. Virksomhedsteamet kan være eksempelvis:

 • To parter, der leverer forskellige kompetencer, der tilsammen danner et nyt digitalt produkt

 • En udvikler-virksomhed, som får testet og videreudviklet sit digitale produkt i samarbejde med en kunde-virksomhed

Teamet kan vælge mellem de godkendte vidensinstitutioner som f.eks:

 • Designskolen Kolding

 • Københavns Professionshøjskole

 • Mads Clausen Instituttet på Syddansk Universitet i Sønderborg

 • Aalborg Universitet.

Hvis de nødvendige kompetencer ikke findes her kontaktes Erhvervshus Nordjylland for nærmere aftale.

 • Alle SMV’er med et markedsdrevet behov for udvikling af nye digitale produkter indenfor Industri 4.0 teknologierne

 • Deltagergebyret for hele teamet er 5% af det samlede ansøgte beløb til medfinansiering.

Er du interesseret i at få et DigitaliseringsBoost, eller har spørgsmål om ordningen, så kontakt Martin E. Nikolajsen

Martin E. Nikolajsen

Martin E. Nikolajsen

Se fuld profil


DigitaliseringsBoost partnere

De seks Erhvervshuse tilbyder programmet DigitaliseringsBoost, som bringer virksomheder og vidensinstitutioner tættere sammen om at udvikle nye produkter, services og løsninger.

Programmet har udover Erhvervshusene en række partnere RoboCluster, Design denmark, SDU Mads Clausen Instituttet, Københavns Professionshøjskole, Odense Robotics og Designskolen Kolding.

Sidst opdateret: 27.04.2020