Regionalt center for udvikling af erhverevsstrategi

Erhvervshus Nordjylland er ansvarlig for de strategiske og udviklingsorienterede erhvervsfremmeopgaver på tværs af de 11 kommuner i Nordjylland.

Regionalt center for udvikling af erhvervsfremmestrategi

Med afsæt i virksomhedernes behov og i tæt samspil med Business Region North Denmark og de 11 nordjyske kommuner, tager Erhvervshuset ansvar for at styrke den strategiske erhvervsudvikling i Nordjylland. Herunder udviklingen af programmer og projekter for nordjyske virksomheder.

Erhvervshuset vil stå i spidsen for at udvikle den regionale erhvervsfremmestrategi i en åben og involverende strategiproces, hvor alle relevante aktører inddrages. Og Erhvervshuset vil udvikle og afholde fælles dagsordensættende konferencer og seminarer for virksomheder og andre aktører i Nordjylland.

Nordjysk indspil til strategi for decentral erhvervsfremme 2020 og frem

Nordjysk indspil til strategi for decentral erhvervsfremme 2020 og frem

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har inviteret Bestyrelsen i Erhvervshus Nordjylland til at beskrive de nordjyske udfordringer, potentialer og hovedprioriteter.

Beskrivelsen fungerer som det nordjyske indspil til den nationale strategi for decentral erhvervsfremme for 2020 og frem og er udarbejdet i samarbejde med BRN og KKR og med involvering af relevante nordjyske aktører, herunder uddannelses- og videninstitutioner, arbejdsmarkedets parter, Region Nordjylland, lokale erhvervskontorer og private virksomheder.

Se indspillet (PDF)

Sidst opdateret: 23.05.2019