Hvordan kan Lean udvikle din forretning? Er Lean ikke kun et produktionsværktøj?

 

carstensoegaard-rund-1x1 martin-rund-1x1

Blogindlæg skrevet 09.03.2021 af Carsten Buchhave Soegaard (Ejer, Optimazion) i samarbejde med Martin Elgaard Nikolajsen


Lean har som koncept eksisteret i snart 60 år med udgangspunkt i Toyotas produktionssystem. Begrebet anvendes da også oftest i sammenhæng med virksomheders produktion som f.eks. Lean Manufacturing, men er faktisk mere en ledelsesfilosofi orienteret om helheden. De virksomheder der lykkes med Lean er i høj grad dem, der inddrager hele virksomheden og understøtter både introduktionen og den daglige praksis med processer, systemer og ikke mindst kultur. Dermed bliver administrationen i virksomhederne centrale kontaktpunkter og garanter for sammenhængene til virksomhedens driftsaktiviteter – såvel produktion som service, lager med videre. Men hvordan skaber Lean egentligt forretningsmæssig værdi i det perspektiv?

Forretningsforståelse igennem Værdistrømsanalyser (VSA/VSM)

Værdistrømsanalyse er en måde at analysere en virksomheds informations-, produkt- og materialeflow. Det er en måde hvorpå man ved hjælp af værdistrømsanalyser, skaber et fælles sprog: Et udgangspunkt som bliver fælles, for derigennem at få alle processer frem som er en del af den samlede proces, derfor er det afgørende, at alle ’eksperter’ er til stede, det vil sige den interessent som udfører opgaven på det operationelle plan skal deltage i processen. Inden vi når dertil, er udvælgelsen af værdistrøm afgørende for hvilken effekt resultatet har på virksomheden. Derfor er det væsentlig at se på værdistrømme, som har et flow igennem flere afdelinger. De bedste valg er:

  • Der hvor flowet kommer igennem næsten alle (flest mulige) afdelinger
  • Processer med flest gentagelser
  • Processer med størst værdimæssige output (omsætning/dækningsbidrag).

Dermed opnås det bedste samlede resultat for virksomheden. Den helt store sidegevinst er medarbejdernes nye viden om hinandens opgaver - og dermed evne til at se ud over ens egen daglige afdeling (silotænkning). Evnen til at forstå vigtigheden af at levere et godt produkt til din kollega i rette tid og på rette sted betyder, at vi begynder at optimere sammen, uanset om vi er modtager eller afsender. På den måde bliver fokus udover slutkunden også den interne kunde. En ekstra, men absolut ikke uvæsentlig, gevinst bliver ofte et bedre arbejdsmiljø.

Resultatet af hver enkelt værdistrøm er ofte betydningsfuldt for virksomheden, hvorfor prioriteringen også må indeholde en ’smart’ tilgang: Ved at se på hvor virksomheden har de største udfordringer – nogle gange kalder vi det ”den brændende platform” - og væsentligste parametre er måske ikke kr./øre, men i stedet tiden, da man kan ikke nå at indkøbe/producere/fragte og levere den rette kvalitet i rette tid. Derfor er tilgangen i stedet tiden: Hvordan kan vi minimere tiden? Igen er værdistrømmen det bedste værktøj. Tid er ofte en af de store gevinster når værdistrømsanalyser gennemføres, fordi vi opdager flere forskellige årsager når processen kommer op på væggen (Brown Paper & swimlanes), eksempel herunder:

Brown Paper & swimlanes

Lean arbejdsmetode-eksempel

Hvad er det vi finder i processen:

  • Spild, hvorfor gør vi det? Er der behov? Hvem bruger det?
  • Unødvendige processer
  • Dobbelt arbejde
  • Ingen standarder – vi gør det forskelligt
  • Bunker med opgaver/sager der ligger og ”venter”
  • Fejl, som fremadrettet opdages hurtigere og elimineres

Hvordan gør man? Hvem skal trække ’læsset’? Hvordan sikrer vi det aftalte udføres? Hvor sikrer vi det nye forankrer sig? De spørgsmål arbejder vi i Optimazion med at besvare på deres aktuelle camp: Lean i administration - på tværs af alle afdelinger.

Vil du vide mere om Lean?

Martin E. Nikolajsen

Martin E. Nikolajsen

Se fuld profil

Sidst opdateret: 15.03.2021