Nye EU-krav til bæredygtige investeringer - Derfor er de relevante for din virksomhed

Nye EU-krav til bæredygtige investeringer

EU's taksonomiforordning. Det lyder tørt og kedeligt, ikke desto mindre er der grund til at spidse ører, også for nordjyske SMV'er. Den er nemlig spået til at blive en game changer, som vil komme til at flytte milliarder af investeringskroner over i bæredygtige finansielle aktiviteter.

 

Kristina Overgaard Zacho

Blogindlæg skrevet 28.05.2021 af Kristina Overgaard Zacho


Hvornår kan en virksomheds aktiviteter med rette få stemplet ”bæredygtigt”?
Det spørgsmål har der i længere tid været forvirring omkring. For investorer og den almindelige forbruger der ønsker at investere bæredygtigt - for eksempel i aktiviteter med minimalt CO2 aftryk, bandlysning af våben eller som støtter bestemte verdensmål - er det en uigennemskuelig tætbevokset jungle.

Udtrykket green washing er da også blevet en integreret del af vores ordforråd, og bruges om virksomheder, der pynter sig med grønnere fjer end de reelt har.
Det er denne ’wild west’-mentalitet som EU's taksonomiforordning forsøger at tage livtag med: Blandt andet med et sæt af helt klare kriterier og krav for, hvornår en økonomisk aktivitet kan kaldes bæredygtig. Målet er at skabe tillid og gennemsigtighed på tværs af landegrænser, så en langt større del af investeringsmilliarderne kanaliseres over i bæredygtige aktiviteter, og ikke bliver kannibaliseret af de såkaldte green washers.

Læs mere om klassificeringssystemet for bæredygtighed her

Hvorfor et det vigtigt for dig og din nordjyske SMV-virksomhed?

Det er det fordi EU’s nye krav vil sætte en bevægelse i gang igennem hele værdikæden og helt ud til leverandøren. Når alle store virksomheder fra årsskiftet bliver forpligtet til at oplyse om, i hvilket omfang deres aktiviteter skader miljø, klima, biodiversitet og cirkulær økonomi, vil det uden tvivl også mærkes i nordjyske SMV’er. Ud over krav om dokumentation for fx CO2 aftryk, så risikerer virksomheder også at få sværere ved at få kredit eller at betale højere renter for at låne, hvis ikke de kan dokumentere, hvordan de påvirker klimaet eller på anden vis arbejder for bæredygtighed.

Hvad skal du så gøre, når du gerne vil vende de nye krav til en fordel?

Helt overordnet skal klima og bæredygtighed hæves op på et strategisk niveau i din virksomhed: Du skal sørge for, at risikovurderinger og langsigtede planer for jeres positive bidrag til omstillingen til en bæredygtig og cirkulær økonomi bliver en fast del af virksomhedens strategi.

Fundamentet er at få kortlagt virksomhedens både negative og positive påvirkninger, og med afsæt heri lægge en plan for, hvor det giver mest mening at tage fat.

Sidst men ikke mindst, er dokumentation for jeres bæredygtighedsindsats en afgørende markedsmæssig parameter. Det kan godt være, at dit produkt er mere miljøvenligt end konkurrentens, men hvordan kan din kunde vide sig sikker på det? Det er her miljømærker, certificeringer, EPD´er (miljøvaredeklarationer), LCA´er, og klimaregnskaber med videre bliver afgørende. Forvent at efterspørgslen på relevant, transparent og validt bæredygtighedsdata og -dokumentation vil vokse hurtigere end ukrudt, og at efterspørgslen heller ikke sådan lige forgår.

Det kan måske opleves uoverkommeligt for særligt mindre virksomheder, som mangler viden, og ikke mindst tid og økonomi til at komme i gang. Det skulle nødigt blive sådan, at de små virksomheder bliver valgt fra – ikke fordi deres produkter ikke er grønne – men fordi de ikke har dokumentation herfor.

Dette er hermed også en opfordring til at søge hjælp og vejledning for eksempel hos os i Erhvervshus Nordjylland, så EU's grønne lovgivning ikke bliver en hæmsko men en løftestang til at vinde nye grønne markedsandele.

Vil du vide mere om EU's nye krav?

Kristina Overgaard Zacho

Kristina Overgaard Zacho

Se fuld profil

Sidst opdateret: 28.05.2021